Analys

De viktigaste verktygen för att utveckla era medarbetare och er verksamhet är vår gemensamma kompetens och erfarenhet. Varje ny kontakt inleds med en att vi i ett samtal (eller flera) resonerar kring nuläge, mål, önskad utveckling och behov. Ibland är det bra att också använda ett analysverktyg, som beskriver nuläget på ett enkelt sätt. Jag använder:

Pussel DISC beteendestilsanalys och Moroten drivkraftsanalys
DISC-analysen beskriver och förklarar din beteendestil med hjälp av fyra färger. Moroten är en analys, som används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Analyserna används t ex vid grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikationsträning.

Termometern klimatundersökning och kommunikationsundersökning är två verktyg, som används för att ta tempen på trivsel och kommunikation i företaget. Ett bra arbetsklimat och god intern och extern kommunikation förutsättningar för framgång, både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Du får en bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas i företaget.