Moroten drivkraftsanalys

Provisionslön? Utvecklingsmöjligheter? Känslan att göra nytta för andra?
Vet du vad som motiverar dig själv och dina medarbetare?

Moroten drivkraftsanalysHur bra vi trivs på jobbet och hur mycket vi anstränger oss för att göra ett bra jobb, beror på hur motiverade vi är. Om du känner till dina medarbetares drivkrafter, får du ökade möjligheter att motivera med arbetsuppgifter eller belöning.

Moroten drivkraftsanalys används för att ta reda på vad som motiverar människor i arbetslivet. Analysen är ett användbart hjälpmedel i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

Resultatet av analysen belyser vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos individen. Du får svar på vad som motiverar dig och din arbetsgrupp.

Kombinera med Pussel DISC beteendestilsanalys för bästa resultat!