Termometern klimatundersökning


Termometern klimatundersökningMår dina medarbetare bra?
Känner de att de får utvecklas?
Är arbetsmiljön bra?
Trivs de?

Ett bra arbetsklimat och nöjda medarbetare är förutsättningar för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Nöjda medarbetare presterar. Termometern klimatundersökning används för att mäta det interna klimatet på företaget. Att regelbundet genomföra en klimatundersökning är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika förbättringsinsatser.

Resultatet får du på ett överskådligt sätt och i jämförelse med din målbild. Med detta som grund, kan du glädja dig åt allt som fungerar väl, men framför allt får du ett underlag för att ta fram rätt åtgärder.

Klimatundersökningen

  • är anonym
  • innehåller 40 frågor
  • visar resultatet i överskådliga diagram

Kontakta Novasell för offert!