Om mål och arbetssätt

Allt Novasell gör har som syfte att ni, våra kunder, ska sälja mer till nöjdare kunder. På köpet får ni mer engagerade medarbetare, som tycker att kundkontakten är rolig!

Sätten att nå dit varierar efter kundernas behov och önskemål. Det kan vara korta uppdrag, t ex en inspirationsföreläsning, eller ett utvecklingsprogram som sträcker sig över lång tid.

Varje nytt uppdrag inleds med en analys. Antingen en kort analys av nuläget och förutsättningarna i ett samtal med kunden, eller en längre där jag ibland också tar hjälp av olika analysverktyg.

Målet är nästa steg. Vad vill ni uppnå på kort och lång sikt och vad vill ni att Novasells insats ska leda till? Om möjligt sätter vi mätbara mål, t ex för försäljning, merförsäljning eller kundnöjdhet.

Därefter börjar själva utvecklingsarbetet. Jag jobbar med utbildning, föreläsningar och rådgivning/coachning för både ledare och medarbetare. Det finns teorier i grunden, men fokus är på praktiska verktyg och metoder för er verksamhet. Jag kan också göra sambesök hos kund eller medlyssning på telefonsamtal för att de nya kunskaperna ska tränas i verkligheten.

Resultatet blir ökad försäljning och nöjdare kunder!

 

Novasells process

Boka ett möte!

Kontakta Ingrid Alestig på ingrid alestig@novasell.se eller 031-760 23 80!