Centrumutveckling i Partnerskap

Centrumutveckling i Partnerskap är ett exempel på uppdrag, där Novasell samordnat olika ämnen och utbildare till en större utvecklingsinsats.

Centrumutveckling i Partnerskap var ett projekt, som samordnades av Göteborgs stad. Syftet var att utveckla några av förortstorgen och en del i det var att utbilda företagarna. Novasell fick uppdraget att ta fram och arrangera utbildningarna på Kortedala torg (inklusive Bergsjön) och Selma Lagerlöfs torg.

Vi skapade en utbildningskatalog för varje torg. För att skapa intresse inledde vi med en kick-off på varje plats, en kort inspirationsföreläsning och information om utbildningarna. Då gjordes också en enkät, för att ta reda på nuläge och önskemål kring försäljning, målgrupper och marknadsföring. Då insatsen främst riktade sig till mindre butiker var ämnena försäljning, service, marknadsföring, butiksekonomi, skylttextning, butikskommunikation och exponering, men också hur man gör en hemsida och använder sociala medier i sin marknadsföring.

Varje utbildningsinsats leddes av en expert inom det ämnet. Novasell kan på det här sättet, trots sin egen litenhet, bygga större program för affärsutbildningar genom att anlita kompetenta föreläsare och utbildare i sitt stora nätverk.

Utbildningspaket våren 2011 Kortedala Torg kan du läsa om utbildningarna i Kortedala! Vill du göra något liknande – hör av dig!