Föreläsning B2B-mässan i Örebro 26 november

Nästa B2B Företagsmässa närmar sig. När mässan poppar upp i Örebro den 26 november är förstås en f d örebroare som jag på plats med en monter på mässan. Extra kul är det att jag ännu en gång har fått förtroendet att hålla en av de tre föreläsningarna.

Säljande kundmöten är ämnet för föreläsningen, som är kl 10.00.
Vissa kunder är det lätt att sälja till, medan andra upplevs som svåra. Det hänger inte på kunden, utan på dig som säljare! Ditt agerande och din kommunikation påverkar resultatet mer än du tror. Med utgångspunkt i DISC-analysens fyra färger tittar vi på några kundstilar och på hur du kan anpassa din säljteknik och kommunikation till kunden. Du får tipsen, som gör att kunderna gillar dig och vill handla!

Träffa mig, Ingrid Alestig, i Novasells monter eller kom och lyssna på min föreläsning! Mässan är på Rejmes bil, Bettorpsgatan, kl 9.00-13.00. Det är fri entré, bara att boka på mässans hemsida. Vi ses!

Klicka på bilden nedan, så ser du en film som gjordes på mässan i Helsingborg.Ingrid Alestig, Novasell, föreläste på B2B-mässan i Helsingborg januari 2014