Nöjda kunder och ökad försäljning på Gothia Towers

Hotel Gothia TowersGothia Towers, storhotellet vid Svenska Mässan i Göteborg, bygger för framtiden på flera sätt. Sommaren 2013 invigs mittentornet, som byggs på med sex våningar. I januari 2015 ska det tredje tornet stå klart och då har antalet hotellrum ökat från dagens ca 700 till 1200!

Ökad kapacitet ställer också högre krav på försäljningen. Tillsammans med mig, Ingrid Alestig, gjordes en satsning under 2011-2012 på bokningspersonalen. Vi började med en gemensam kick-off för hela marknads- och försäljningsavdelningen. Därefter fick bokningspersonalen utbildning i grupp varvat med individuell medlyssning och coachning vid verkliga samtal.

– Vi fick fantastiska siffror och glädjande kommentarer på mystery call-undersökningen efter utbildningen och kan också se att merförsäljningen har ökat kraftigt om vi jämför med samma tid förra året, säger Lotta Forsell, assistant reservations manager.

Som utbildare kan jag inte annat än glädjas. Redan professionell och säljande personal nådde nya höjder. Resultatet blev både ökad försäljning och nöjdare kunder!

Gothia Towers vågade satsa – och genomtänkta satsningar lönar sig