Nytt ramavtal med Göteborgs stad

solMed stolthet kan jag berätta att Novasell har tecknat ramavtal med Göteborgs stads upphandlingsbolag gällande Service och kundbemötande. Även kommunerna Kungälv, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö omfattas av avtalet.

Så här skriver upphandlingsbolaget:

”För att öka servicen på de kontaktcenter och kundserviceavdelningar som finns i stadens bolag och förvaltningar behöver medarbetare utbildas och coachas i sitt bemötande. Deras telefonsamtal, mailväxling och personliga möten kan bestå av alltifrån allmänna frågor, till klagomål, synpunkter eller någon som vill bli kopplad till en specifik person. Därför behövs regelbundna insatser där konsulter på plats coachar medarbetarna. […]

Coaching av kundservicemedarbetare ska utföras inom följande moment:

  • Utbildning i samtalsstyrning på gruppnivå
  • Utbildning inom bemötandefrågor och service på gruppnivå
  • Samlyssning på individnivå
  • Coachning på individnivå
  • Skriftlig och muntlig rapport med analys och förbättringsförslag kring de genomförda momenten.”