Ökad försäljning på IT-företaget

I början på 2012 påbörjade ett mindre IT-företag en satsning på att öka försäljningen och nå en ny målgrupp. Vi inledde med en serie korta utbildningstillfällen i grupp, som löpte över några månader. Säljplanering, säljteknik och kundkommunikation vad de viktigaste beståndsdelarna. Mellan utbildningstillfällena och som uppföljning fick några av deltagarna individuell säljträning inom områden som var viktiga för dem.

Under arbetets gång framkom att om de skulle lyckas fullt ut, behövdes tydligare målstyrning och ökad delaktighet i företaget. Nästa steg blev därför att arbeta med de frågorna i ledningsgruppen. Grunden ligger nu, men ledningen får fortsatt stöd i utvecklingen genom ett kort möte varje månad.

Hur det har gått? Jo, företaget har flera nya kunder i sin nya målgrupp och arbetar målmedvetet med försäljningen för att växa ytterligare!