Rabatter är inget för säljare

Skickliga säljare säljer. Att sälja är en konst, som kräver kunskap och träning. En del har mer talang än andra, men ingen är född säljare.

Att sälja på pris är enkelt, att sälja på produktegenskaper, kundfördelar och nytta är lönsamt. Skickliga säljare behöver inte jobba med rabatter, det ska bara trädgårdsmästare göra!

Vill ni lära er sälja lönsamt? Satsa på en utbildning!

Rabatt
bild från www.fotoakuten.se