SME-företag allt viktigare

Små och medelstora företag har fått en viktigare roll som arbetsgivare och det har blivit en större bredd i näringslivet i Göteborgsregionen. I dagsläget finns det 101 000 företag i Göteborgsregionen och de är verksamma inom 747 olika branscher. Det visar en ny rapport som Business Region Göteborg gjort.

Läs här om den intressanta undersökningen om Göteborgsregionens företag!