Starta eget-kurser på gång

Snart startar fler starta eget-kurser, där jag är kursledare. Först i Kungsbacka den 20 mars och sedan på Tjörn den 9 april och i Göteborg den 28 april.

Starta eget-kurserna i Business Region Göteborgs eller Företagsamma Västra Hisingens regi ger dig grundläggande affärskunskap för att kunna starta företag. Under sju kurstillfällen får du tips, praktiska råd och vägledning kring att starta och driva företag.

Nyttigt och roligt!