Är svenska chefer för trendkänsliga?

Intressant artikel i tidningen Chef om att trendkänsliga chefer hotar svensk ledarstil.

I sin doktorsavhandling Chef i en högpresterande kultur. Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter levererar forskaren Päivi Riestola svidande kritik mot att allt fler företag inför ledningsmodeller som bygger på standardiserade arbetssätt och individuella belönings-system.

Läs artikeln här!