Företagen spår ljusare vår

En ny konjunkturundersökning visar att konjunkturläget i Göteborgsregionen nu förbättras. Förbättringen sker från en relativt låg nivå och läget kan nu klassas som normal konjunktur, skriver Business Region Göteborg. Hittills är det främst industriföretagen som upplevt ett bättre konjunkturläge, men till våren syns en mer utbredd optimism i alla branscher.

Hela rapporten hittar du här!

Kundtjänster: nu snabbare och sämre

Daymakerindex kundtjänst 2013 visar att kundbemötande har blivit sämre via både telefon, mail och Facebook jämfört med året innan. Företagen har blivit sämre på sådant som att ställa frågor till kunden, förklara fördelar och nytta med den produkt kunden efterfrågar eller att hjälpa kunden komma fram till ett köpbeslut.

Svarstiderna har blivit kortare, men vad hjälper det om helhetsintrycket är sämre?

”Det går att vara både snabb och bra, säger Peo Eriksson, VD Daymaker Sverige AB. Vi ser en risk att företag börjar stirra sig blinda på att mäta svarstider och likställer en snabb transaktionstid med ett bra kundmöte.”

Ja, visst går det att både vara snabb och bra! Med kunskap och vilja kan er kundtjänst också uträtta stordåd. Hör av dig till Novasell för ett förutsättningslöst samtal om vad ni kan göra!

Läs hela artikeln här! 

Undersökning visar framtidstro i handeln

Handlarnas framtidstro ökar och ligger på den högsta nivån sedan 2011. Det visar Handelsbarometern, en undersökning av Svensk Handel.

Hälften av handlarna som tillfrågats i oktober månads Handelsbarometer tror på en ökad försäljning i den egna butiken under den kommande tremånadersperioden. Bara 16 procent tror att den kommer att minska.

Läs Handelsbarometern här!