Veckans tips – 20% rabatt innan midsommar!

Veckans tips från NovasellI förra veckan skrev jag om content marketing, som är ett smart sätt att marknadsföra sig i sociala medier. Veckans tips, som jag har publicerat i bloggen och på sociala medier i över två år, är ett exempel på content marketing.

Den här gången ska jag göra ett avsteg från det, för nu blir det ren reklam. Den 24-25 augusti kör jag en säljutbildning i Göteborg för dig som säljer till företag via personliga besök. Du får praktiska verktyg för kundmötet, som hjälper dig att sälja mer och få nöjdare kunder och det ingår en personlig DISC-analys.
Ett perfekt tillfälle att rivstarta hösten!
Läs mer här om utbildningen.

Veckans tips:
Anmäl dig till säljutbildningen före midsommar, så får du 20% rabatt!

Personlig försäljning B2B säljutbildning i Göteborg 24-25 augusti 2017

Gå en säljutbildning i höst!

Utbildning personlig försäljning B2B GöteborgVill du sälja mer och få nöjdare kunder, bara genom att jobba lite smartare?

I höst har du möjlighet att gå en säljutbildning ihop med likasinnade från andra företag och branscher. Perfekt för dig som jobbar i ett litet företag eller som gillar att få impulser utifrån.

Personlig försäljning B2B är skräddarsydd för dig som säljer till andra företag genom personliga besök. Första kursstart är redan den 31 augusti, för att du ska få en kick-start på hösten.

Du får mer än bara en kurs för pengarna. DISC beteendestilsanalys ingår, liksom Moroten drivkraftsanalys, en timmes rådgivning och så förstås två kursdagar.

Läs mer här och anmäl dig nu!

SPIN-frågor som ger affär

Veckans tips från NovasellEtt av säljarens absolut viktigaste verktyg är frågetekniken. Om du ställer frågor och får kunden att prata, är sannolikheten för affär högre än om du som säljare pratar mest. Och du har ännu större chans till affär om du ställer rätt frågor.

Grunden i frågeteknik handlar om att kunna skilja på olika typer av frågor, som öppna eller slutna, ledande osv. Nästa steg är att formulera frågorna, så att de skapar en process som leder kunden mot affär.

Neil Rackham är forskaren bakom den mest kända frågetekniken för säljare, SPIN. Den går ut på att du tar reda på nuläget (situationsfrågor), får kunden att berätta om sina problem (problemfrågor), på vilket sätt problemet påverkar dem (inverkansfrågor) och vilken nytta de skulle ha av en annan – din – lösning (nyttofrågor).

På filmen berättar han kortfattat om tekniken. Är du nyfiken på mer? Läs en av hans böcker, t ex Personlig försäljning eller Kundstrategier, eller slå mig en signal!

Veckans tips är: Ställ rätt frågor, som leder kunden mot affär!

Är invändningen en önskan att bli övertygad?

Veckans tips från NovasellHör du till dem som blir oroliga när kunderna tvekar och kommer med invändningar?
Om en kund gillar produkten men invänder att ”priset är lite högt”, så kanske du direkt ger ett nytt förslag till lägre pris. Om kunden säger att ”jag är tveksam till den här färgen”, så svarar du kanske att ”det är tyvärr den enda vi har kvar”. Gör inte det om du tror att produkten passar kunden!

Invändningar är ofta en önskan att bli övertygad. Kunden har ju inte sagt nej, utan bara uttryckt oro eller tveksamhet. Fråga i stället vad kunden menar. ”Vad jämför du med då?” (priset) eller ”Vad är det som gör dig tveksam?” (färgen) är exempel på bra frågor som leder samtalet vidare. När du vet vad osäkerheten består i kan du bemöta med bra argument, som hjälper kunden vidare till beslut.tänker

En del säger att säljare aldrig ska ta ett nej. Det håller jag inte med om. Självklart ska säljare respektera sina kunder och kunna ta ett nej. Däremot ska man inte tro att varje invändning betyder nej.

Veckans tips är alltså: Bemöt tveksamma kunders invändningar med frågor, så hjälper du dem vidare till ett bra beslut!