Tips från Jobs

Steve Jobs - en biografiJag har äntligen läst boken Steve Jobs – en biografi av Walter Isaacson. Du har kanske redan gjort det, den har ju redan något år eller två på nacken?

Så många andra har redan skrivit om personen Steve Jobs, så som han beskrivs. Det tänker inte jag göra. I stället tänker jag lyfta fram två citat, som jag tror att alla företagare kan ha nytta av.

Det första tipset kommer egentligen från Mike Markkula, som spelade en avgörande roll på Apple. Jobs berättar i boken att Markkula
”…betonade att man aldrig ska starta ett företag med målsättningen att bli rik. Målsättningen ska vara att göra något man tror på och att bygga upp ett företag som kommer att stå sig i längden.

Markkula nedtecknade sina principer i ett ensidigt dokument med titeln ”Apples marknadsföringsfilosofi” där tre punkter framhölls. Den första var empati, att stå i intim förbindelse med kundens känslor. Vi ska verkligen se till att ha en bättre förståelse för deras behov än något annat företag. Den andra var fokus. För att göra det vi kommer fram till att vi vill göra så bra som möjligt måste vi helt bortse från alla oviktiga möjligheter som dyker upp.

Den tredje och minst lika viktiga principen hade det något osmidiga namnet tillskrivande och handlade om hur folk skaffar sig en bild av ett företag eller en produkt utifrån vilka signaler som skickas. Man dömer ABSOLUT hunden efter håren, skrev han. Det kan hända att vi har den bästa produkten, den högsta kvaliteten, den mest användbara mjukvaran etc, men om vi presenterar produkterna på ett hafsigt sätt kommer de att uppfattas som hafsiga. Om vi däremot presenterar dem på ett kreativt, professionellt sätt kommer vi att tillskriva dem de önskade egenskaperna.”

Ett annat tänkvärt citat kommer från slutet av boken, när Jobs var allvarlig sjuk och Googles blivande VD bad om tips. Jobs berättade:

”Vi pratade mycket om fokus. Och om att välja rätt människor. Hur man visste vem man kunde lita på och hur man byggde ett team av medhjälpare som man kunde lita på. Jag beskrev hur han behövde blockera och tackla för att undvika att företaget blev sladdrigt eller belamrat med andra klassens aktörer. Det jag framför allt betonade var fokus. Fundera ut vad Google vill vara när det växt upp. Nu är det utspritt över hela kartan. Vilka fem produkter vill ni fokusera på? Gör er av med resten, för de sänker er bara. De gör er till Microsoft. De får er att ge ut produkter som är okej, men inte storslagna.”