Trendrapport om morgondagens ledarskap

Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert från Ledarna, står bakom den intressanta och läsvärda rapporten Viktiga trender för morgondagens ledarskap.

Globalisering och maktförskjutning, Teknikens utveckling och förändringskraft och Att leda morgondagens ledare är några av rubrikerna i rapporten. Den ger fakta, diskussionsunderlag och dödar kanske en och annan myt.

Läs rapporten här!

Viktiga trender för morgondagens ledarskap