Undersökning visar framtidstro i handeln

Handlarnas framtidstro ökar och ligger på den högsta nivån sedan 2011. Det visar Handelsbarometern, en undersökning av Svensk Handel.

Hälften av handlarna som tillfrågats i oktober månads Handelsbarometer tror på en ökad försäljning i den egna butiken under den kommande tremånadersperioden. Bara 16 procent tror att den kommer att minska.

Läs Handelsbarometern här!