Effektiv tjänsteförsäljning

Skickliga säljare säljer. Att sälja är en konst, som kräver kunskap och träning. Vissa har mer talang än andra, men ingen är född säljare. Att sälja på lågt pris är ganska enkelt, att sälja på produktegenskaper, kundfördelar och nytta är lönsamt. Lär er att sälja lönsamt!

Vid tjänsteförsäljning ställs särskilda krav på säljarna. De har ingen produkt att visa och demonstrera. I stället bygger försäljningen på deras förmåga att presentera och bygga förtroende.

Utbildningen passar fältsäljare som säljer tjänster eller en kombination av produkter och tjänster alternativt annan komplex försäljning. Den passar också er som är s k ”icke-säljare”, dvs advokater, revisorer, arkitekter, konsulter, konstnärer, småföretagare och andra som inte har försäljning som enda arbetsuppgift.

Före utbildningen går vi igenom behoven och förutsättningarna för deltagarna, vad de vill och behöver utveckla och vi sätter målen för utbildningen. Innehållet anpassas till deltagarnas nivå, behov och önskemål.
Deltagarna kan med fördel göra en DISC beteendestilsanalys via ett webbaserat verktyg.

Innehåll och upplägg
Följande moment kan ingå i utbildningen, som byggs kring hel- eller halvdagar i den omfattning som ni önskar och behöver. 

 • Skillnaden på enkel och komplex försäljning, tjänste – och produktförsäljning
 • Så skapar du säljresultat – enkel säljplanering
 • Din säljstil
 • Anpassa din kommunikation till kunden
 • Så tänker kunden
 • Vad är det du säljer – vi gör en argumentanalys
 • Mötesbokning
 • Planera och genomför bra kundbesök:
  – första kontakten
  – identifiera och väck kundens behov
  – presentera ett bra förslag
  – hantera kundens invändningar och tveksamhet
  – förhandla väl
  – styr processen mot avslut
 • Genomför och gör kunden nöjd
 • Följ upp din försäljning
 • Kundvård

Teori varvas med mycket dialog och praktiska övningar, som huvudsakligen utgår från deltagarnas egna verksamheter. De får verktyg att använda redan nästa dag!

Kombinera gärna med individuell coachning och/eller sambesök för att säkerställa att deltagarna tar till sig verktygen och för att ge var och en hjälp att hitta sitt eget sätt att jobba effektivt med försäljningen.

Kontakta Ingrid på ingrid.alestig@novasell.se, telefon 031-760 23 80 så hittar vi ett upplägg som passar er!