Service och kundkommunikation på telefon – 1 dag

Alla som har kundkontakt är viktiga ansikten utåt. De påverkar kundernas bild av er som företag och har också stora möjligheter att öka effektivitet, försäljning och lönsamhet genom en positiv attityd, professionellt bemötande och ett säljande förhållningssätt.

Utbildningen riktar sig till medarbetare i support eller kundservice som vill ge ännu bättre service och bidra till nöjda kunder och ökad försäljning. Deltagarna får praktiska verktyg, självinsikt, kunskap och inspiration. Kunderna kommer att uppleva att de möts av trevliga och engagerade personer, som tar väl hand om deras problem eller önskemål.

Före utbildningens start

kontaktar jag varje deltagare för att stämma av förväntningar, behov och arbetssätt.

Innehåll

  • Vad upplever era kunder som service?
  • God kundkommunikation
  • Olika kundtyper – hur bemöter jag dem på bästa sätt?
  • Hur gör jag så att mitt budskap når fram?
  • Telefonen som arbetsverktyg
  • Att styra samtal
  • Hitta kundernas problem och önskemål – frågeteknik
  • Hitta möjligheter till merförsäljning
  • Att hantera svåra kunder
  • Gör missnöjda kunder nöjda

Deltagarna får en röd tråd att hålla sig till i sina samtal. Teori varvas med mycket dialog och praktiska övningar, som huvudsakligen utgår från deltagarnas egna verksamheter. De får kunskap, inspiration, självinsikt och praktiska verktyg som kan användas redan nästa dag.

Datum

Inget datum är planerat. Hör av dig om du är intresserad!

Vill du veta mer?

Maila kundservice@novasell.se eller ring 031-760 23 80!