Kommunikationsanalys

God kommunikation i företaget är en förutsättning för bra resultat och effektivitet. Som ledare är kommunikationen kanske ditt allra viktigaste verktyg. Att leda utan att kommunicera effektivt är knappast möjligt!

Termometern kommunikationsundersökningMed kommunikationsanalysen kan du ta reda på hur gruppen, avdelningen eller företaget upplever kommunikationen. Att regelbundet genomföra en kommunikationsanalys är ett bra sätt att hålla kommunikationskanalerna öppna inom företaget. Ni får ett nuläge presenterat och i en uppföljande workshop diskuterar vi fram möjliga förbättringsåtgärder.

Termometern Kommunikation är ett analysverktyg från Ensize, som används för att mäta hur bra vi är på att kommunicera inom företaget eller organisationen.  Analysen:

  • är anonym
  • innehåller 25 frågor
  • visar resultatet i överskådliga diagram

Vill du veta mer?

Hör av dig till ingrid.alestig@novasell.se eller 031-760 23 80 för mer information och en offert!