Medarbetarundersökning

Termometern analysverktygMår dina medarbetare bra? Känner de att de får utvecklas?
Är arbetsmiljön bra? Trivs de? Fungerar ledarskapet?

Ett bra arbetsklimat och nöjda medarbetare är förutsättningar för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Nöjda medarbetare presterar.

Medarbetarundersökningar (eller klimatanalyser som de också kallas) används för att mäta det interna klimatet på företaget. Att regelbundet genomföra en medarbetarundersökning är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika förbättringsinsatser.

Termometern Klimat från Ensize är ett verktyg, som bygger på forskning där man har identifierat faktorer, som ger förutsättningar för ett arbetsklimat där medarbetarna trivs, tänker fritt, tar eget ansvar och för utvecklingen framåt.

Resultatet får ni på ett överskådligt sätt i diagram, som presenteras för medarbetarna. Jag hjälper gärna till och leder workshops för att också starta förbättringsarbetet. Medarbetarundersökningar är ju inte bara till för att konstatera vad som fungerar och inte, det viktiga är ju att de är underlag för att ta fram rätt åtgärder.

Medarbetarundersökningen

  • är anonym
  • innehåller 40 frågor inom åtta frågeområden
  • visar resultatet i överskådliga diagram

Vill du veta mer?

Kontakta mig på ingrid.alestig@novasell.se eller 031-760 23 80 för mer information!