Föreläsning

Ingrid föreläser på SAK Företagsmässan Linköping 2015En inspirationsföreläsning passar som inledning eller avslutning på en konferens, men kan också ge extra impulser inför en kampanj, ett projekt eller i en period med hög arbetsbelastning. Följande ämnen är uppskattade vid föreläsningar från 30 minuter och uppåt.

FULL FART PÅ FÖRSÄLJNINGEN
Varje gång du möter någon för att sälja något – en vara, tjänst eller idé – påverkar ditt agerande resultatet. Ni får inspiration kring säljtekniken med fokus på de delar ni behöver!

NÄTVERKA DIG TILL AFFÄRER
Den som säljer märker snabbt att ett bra nätverk bidrar till många affärer. Vi tipsar våra vänner och bekanta för att hjälpas åt och just där finns affärsmöjligheter! Du får tipsen som gör det enkelt, roligt och lönsamt att nätverka.

SERVICE ÄR MER ÄN ETT LEENDE!
Vid varje kundkontakt skapas en bild av er som företag. Hur gör ni för att den bilden ska bli så positiv, att kunderna gärna kommer tillbaka och dessutom blir era bästa säljare? Ett leende vid varje kundkontakt är viktigt, men det behövs mer!

GÖR DINA (MISSNÖJDA) KUNDER NÖJDA!
En missnöjd kund som klagar eller kommer med synpunkter ger er en andra chans. Lär er att bemöta kundklagomål på ett sätt, som gör att både ni och den missnöjda kunden blir vinnare. Förvandla gnällspikar till ambassadörer!

PRATA SÅ MAN FÖRSTÅR! 
Varför missförstår vi varandra? Varför funkar jag så bra med vissa människor, men inte med andra? Med DISC-analysens fyra färger som utgångspunkt får du på ett roligt och inspirerande sätt insikt i kommunikationens mysterier.

VILKEN KUNDTYP?!
Vissa kunder är det lätt att sälja till, medan vi upplever andra som jobbiga. Vi tittar på fyra säljstilar och fyra kundtyper med DISC-analysens fyra färger som utgångspunkt, och ser hur de passar ihop. Du får tipsen, som gör att kunderna gillar dig!

Ingrid Alestig, Novasell föreläserIngrid Alestig
är en uppskattad talare som med glimten i ögat och smittande entusiasm ger åhörarna inspiration, kunskap och aha-upplevelser. Ingrids breda erfarenhet från försäljning, kundservice och ledarskap i olika branscher märks i föreläsningarna. Du kommer att känna igen dig!

Vill du boka en föreläsning? 
Kontakta Ingrid på ingrid.alestig@novasell.se eller ring 031-760 23 80.