Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsearbete

Ägarledda företag har ofta behov av externa resurser, som hjälper till att hålla långsiktigt fokus, vara bollplank och kanske blåslampa i vissa frågor. Som ägare har du flera roller – VD, nyckelmedarbetare, styrelseordförande och allmän fixare. Då är det lätt hänt att det långsiktiga skjuts upp medan ”brandsläckning” pågår.

Som ledamot

i er styrelse kan jag hjälpa till med att hålla siktet på de långsiktiga frågorna. Att se på verksamheten ur ett ”helikopterperpektiv” och med ögon utifrån. Målstyrning, ledarskap, att få personalen att trivas och prestera, försäljning och marknadsfrågor är mina hjärtefrågor. Och förstås att det finns en sund ekonomi i företaget, som möjliggör tillväxt.

Jag är inget styrelseproffs med mängder av åtaganden. De företag jag jobbar med ska få fullt engagemang, därför får de inte vara många. Det är också viktigt för mig att jag tror på verksamheten och trivs med dem som jobbar i den – och de med mig.

Mitt engagemang

kan vara som formell ledamot i styrelsen. Jag kan också ingå i en styrelseliknande konstellation (strategisk grupp, skuggstyrelse eller advisory board) eller stötta er i uppstarten av styrelsearbete.

1994 tog jag för första gången plats i en styrelse, i ett ägarlett industriellt bageri. Därefter har jag haft flera uppdrag och för närvarande är jag styrelseledamot i ett ägarstyrt företag inom VVS-branschen, ett studentdrivet rekryteringsbolag på Chalmers och ett bolag som ägs av en ideell förening och arbetar med psykisk hälsa och organisationsutveckling.
Branschen är inte det viktiga, den kunskapen har ni. Det viktiga är viljan att utveckla och driva företaget på ett sunt sätt.Certifiering styrelsearbete Styrelseakademien 2024


Engagerad i Styrelseakademien

Jag är medlem i Styrelseakademien och har gått certifieringsutbildningen för styrelseledamöter Rätt fokus i styrelsearbetet SME. Den senaste certifieringen är från 2024. Jag har också gått fördjupningsutbildningarna Ökat fokus ordföranderollen SME, Ökat fokus ekonomi och Styrelsens protokoll.

Sedan 2021 har jag uppdrag för Styrelseakademien Västsverige som verksamhetsutvecklare. Styrelseakademien är en oberoende förening, som har en central roll i utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning. För medlemmarna erbjuds många olika aktiviteter för att utveckla nätverk och kunskap. Föreningen erbjuder också utbildningar och tjänster för bolag, såsom styrelserekrytering och styrelseutvärdering. Nu är vi över 8 000 medlemmar i landet, varav fler än 1 250 i Västsverige. Hör av dig om du vill veta mer!


Kan vi utveckla ert företag tillsammans?

Kontakta mig på ingrid.alestig@novasell.se eller 0733-74 11 65!