Hoppa till huvudinnehåll

Analyser

DISC- och drivkraftsanalyser är verktyg som kan användas i utveckling av säljare, ledare och andra medarbetare.

DISC-analysen beskriver och förklarar din beteendestil med hjälp av de fyra färgerna rött, grönt, blått och gult. Den ger dig självinsikt i hur du kommunicerar och hur du uppfattas av andra. Den är också ett enkelt och bra verktyg för att förstå andra människor och hur du lättare kan nå fram med ditt budskap. DISC-analyser finns för allmän kommunikation, ledare och säljare.

Drivkraftsanalysen används för att ta reda på vad som motiverar en individ i arbetslivet. Om du som ledare känner till dina medarbetares drivkrafter, får du ökade möjligheter att motivera med arbetsuppgifter eller belöning.