Analyser

De viktigaste verktygen för att utveckla era medarbetare och er verksamhet är vår gemensamma kompetens och erfarenhet. Varje ny kontakt inleds med en att vi i ett samtal (eller flera) resonerar kring nuläge, mål, önskad utveckling och behov. Ibland är det bra att också använda ett analysverktyg, som beskriver nuläget på ett enkelt sätt.

För individen

DISC-analysen beskriver och förklarar din beteendestil med hjälp av de fyra färgerna rött, grönt, blått och gult. Den ger dig självinsikt i hur du kommunicerar och hur du uppfattas av andra. Den är också ett enkelt och bra verktyg för att förstå andra människor och hur du lättare kan nå fram med ditt budskap. DISC-analyser finns för allmän kommunikation, ledare och säljare.

Drivkraftsanalysen används för att ta reda på vad som motiverar en individ i arbetslivet. Om du som ledare känner till dina medarbetares drivkrafter, får du ökade möjligheter att motivera med arbetsuppgifter eller belöning.

För företaget eller gruppen

Medarbetarundersökningen tar tempen på trivseln i företaget. Ett bra arbetsklimat är förutsättning för framgång, både sett till lönsamhet och hälsa. Den ger en bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

Kommunikationsanalysen mäter hur bra ni är på att kommunicera inom företaget, gruppen eller avdelningen. God kommunikation är en förutsättning för effektivitet, trivsel och bra resultat.