Hoppa till huvudinnehåll

Analyser

 

För att vara framgångsrik måste du kunna ditt yrke. Dessutom ska du kunna samarbeta, skapa goda relationer, vara en fena på att kommunicera med olika människor och ständigt motivera både dig själv och andra. DISC- och drivkraftsanalyser är verktyg som kan användas i utveckling av säljare, ledare och andra medarbetare.

 

DISC beteendestilsanalys

DISC-analysen beskriver och förklarar din beteendestil med hjälp av de fyra färgerna rött, grönt, blått och gult. Den ger dig självinsikt i hur du kommunicerar och hur du uppfattas av andra. Den är också ett enkelt och bra verktyg för att förstå andra människor. Med mer självinsikt och större förståelse för andra, blir dialogen bättre och det är lättare att nå fram med ditt budskap.

DISC är ett bra verktyg vid

  • Säljutveckling – coachning och utbildning för säljare
  • Ledarutveckling
  • Kommunikationsträning – t ex för kundservice och support
  • Grupputveckling

Drivkraftsanalys

Provisionslön? Utvecklingsmöjligheter? Känslan av att hjälpa andra?
Med en drivkraftsanalys (kallas också motivationsanalys) vet du vad som motiverar dig själv och dina medarbetare. Du får koll på vad det är som gör att var och en vill göra det lilla extra.

Hur bra vi trivs på jobbet och hur mycket vi anstränger oss för att göra ett bra jobb, beror på hur motiverade vi är. När du känner till dina medarbetares drivkrafter, har du större möjligheter att motivera med arbetsuppgifter eller belöning. Drivkraftsanalysen används för att ta reda på vad som motiverar människor i arbetslivet. Den belyser vilka motivationsfaktorer som är starka respektive svaga hos individen. Analysen är ett användbart verktyg i säljträning, grupputveckling, ledarskap och säljledning.

Om analyserna

Jag använder analyser från Ensize. DISC- och drivkraftsanalyserna passar både vid individuella insatser och i grupper, enskilt eller tillsammans. Är ni flera från samma företag, så kombinerar vi gärna analyserna med en föreläsning, utbildning eller workshop.