Hoppa till huvudinnehåll

Centrumutveckling i Partnerskap

Centrumutveckling i PartnerskapCentrumutveckling i Partnerskap var ett projekt inom Göteborgs stad, som gick ut på att utveckla några av förortstorgen. En del i projektet var att utbilda företagarna för att stärka deras konkurrenskraft. Novasell fick uppdraget att ta fram och arrangera utbildningarna på Kortedala torg (inklusive Bergsjön) och Selma Lagerlöfs torg.

Vi skapade en utbildningskatalog för varje torg. För att skapa intresse inledde vi med en kick-off på varje plats, en kort inspirationsföreläsning och information om utbildningarna. Då gjordes också en enkät, för att ta reda på nuläge och önskemål kring försäljning, målgrupper och marknadsföring. Då insatsen främst riktade sig till mindre butiker var ämnena försäljning, kundservice, marknadsföring, butiksekonomi, skylttextning, butikskommunikation och exponering, hur man gör en hemsida och marknadsföring i sociala medier. Varje utbildningsinsats leddes av en expert inom ämnet.

Projektet är ett exempel på hur Novasell kan skapa större program för affärsutbildningar genom att samarbeta med kompetenta föreläsare och utbildare i nätverket.