Hoppa till huvudinnehåll

Ibland gör vi saker bara för att det brukar vara så. Vi följer de rutiner och oskrivna regler, som alltid har gällt på företaget och vi agerar ungefär som den som lärde upp oss. De här formella och informella vanorna och attityderna är en del av företagskulturen.

När företagskulturen är positiv för kunder och medarbetare är allt gott och väl. Då funderar vi kanske inte så mycket över varken företagskultur eller attityd. Men ibland går företagskulturen ut över dem som är viktigast för företaget, som kunder, medarbetare och leverantörer. Då blir kulturen ett hinder för både trivsel och tillväxt. Alltför många försvarar en dålig företagskultur med att det är svårt att ändra för ”det sitter i väggarna”.

En sak är säker och det är att företagskulturen inte sitter i väggarna. Den sitter i huvudena på oss själva. Och det som sitter i våra egna huvuden kan vi ändra på. Det går inte att ändra företagskultur eller attityd direkt genom ett beslut, men du själv kan jobba på att ändra din egen inställning och beteendet mot dina kunder.

Så bestäm dig för hur vill att du och ditt företag ska uppfattas. Sedan börjar du med att försöka ändra ditt eget agerande. Då är chansen stor att dina kollegor följer efter och tillsammans förändrar ni företagskulturen.