Hoppa till huvudinnehåll

Så här den sista arbetsdagen i månaden är det dags att följa upp målen och utse månadens medarbetare. Så jag utser mig själv.

Ja ok, jag är den enda anställda i Novasell, så konkurrensen om att bli månadens medarbetare var inte stor. Men det är precis lika viktigt att sätta mål och fira framgångar i små företag. Bra mål bidrar till motivation, planering, utförande och resultat.

Jag gör alltid en enkel affärsplan inför ett nytt år. Varje månadsskifte gör jag sedan en snabb uppföljning, där jag går igenom hur jag ligger till i förhållande till målen och hur prognosen framåt ser ut. Om jag inte är i fas, så försöker jag hitta orsaken och justera så att jag jobbar på ett bättre sätt nästa månad. Om jag däremot har nått målen så är det läge att berömma mig själv och fira.

Det här med målstyrning har jag hjälpt andra företagare att komma igång med. Det gäller att hitta ett fåtal saker att mäta, sådant som på riktigt gör skillnad för verksamheten. Mål motiverar och ger koll på läget. De kan sättas för hela verksamheter, per avdelning/grupp eller per person. Ibland är det bra att starta med mål för en kort period eller en kampanj.

Vad ni än väljer – fira när ni lyckas!