Hoppa till huvudinnehåll

På personaldagen, som jag hade äran att vara en del av nyligen, varvade vi nytta och nöje, skratt och eftertanke, högt och lågt tempo, utbildning och teamaktiviteter, reflektion och övningar. Ett klokt upplägg för att stärka teamet och samtidigt kompetensutveckla. Temat var att alla kan bidra till affärerna, oavsett uppgifter på företaget. För alla är ju lika viktiga!

Det här företaget har drygt trettio anställda i olika roller. De flesta har någon form av kundkontakt men långt ifrån alla gör affärer. ”Alla är lika viktiga” och ”alla kan bidra till affärerna” var två utgångspunkter vid planeringen av innehållet. Det resulterade i en dag med mycket diskussioner och övningar.

Vi inledde med att prata om vad det innebär att vara affärsmässig och satte det i relation till deltagarnas uppgifter och kundernas upplevelser. Det blev en intressant lista att ha i åtanke för alla. Under dagen jobbade vi sedan vidare med kundmöten, olika kundtyper och det egna agerandet. Vi pratade om att man alltid är en ambassadör för sitt företag och jobbade med hur man kan väcka intresse för företaget och dess tjänster i många olika sammanhang. Engagemanget var stort, det märktes att ämnet berörde alla.

Funderar ni på att göra något liknande?

En bra personaldag lägger grunden för att företagets mål ska nås under den kommande perioden. Den siktar framåt mot utveckling, samtidigt som den vågar ta i de viktiga frågorna här och nu. Den ger information, skapar delaktighet och – inte minst – sätter igång processer.

Hör av dig om du vill ha hjälp med planering och genomförande av er personaldag eller säljkonferens – eller kanske med en inspirationsföreläsning!

Vill du ha fler tips?

Jag har sammanställt några tips för en bra personaldag, säljkonferens eller kick-off, som nog kan ge dig en del bra idéer. Här hittar du dem!