Hoppa till huvudinnehåll

Så här års är det många som arrangerar en säljkonferens eller kick-off, för att få en lyckad start på det nya säljåret. Men hur är egentligen en bra säljkonferens och hur gör man för att den ska bli lyckad?

En bra konferens lägger grunden för att målen ska kunna nås under den kommande perioden. Den siktar framåt mot utveckling, samtidigt som den vågar ta i de viktiga frågorna här och nu. Den ger information, skapar delaktighet och – inte minst – sätter igång processer. Jag har sammanställt några tips för en bra säljkonferens eller kick-off, som förhoppningsvis kan ge dig en del bra idéer:

Varför ska ni ha konferensen?

Den här frågan ska ni diskutera, stöta och blöta i ledningen. Ibland går det slentrian i konferenser. Man har dem bara för att man brukar och man gör ungefär som man alltid har gjort. Ställ er frågan vad syftet med konferensen är och vad ni vill uppnå. Vill ni nå ut med information om nya produkter eller vill ni att medarbetarna ska komma med idéer om nya arbetssätt? Kanske vill ni skapa ett bättre samarbete? Eller vad är egentligen orsaken till att ni lägger tid och pengar på ett långt möte utanför jobbet? När ni har svaret på den här frågan är det dags att börja planera konferensen.

Vilka ska vara med?

Med syftet i åtanke brukar det bli tydligt vilka som ska delta. Ibland är det en mindre grupp, kanske bara säljarna, och ibland många fler, kanske hela företaget. Ska någon från en annan avdelning vara med och hålla i något avsnitt? Behöver ni en extern föreläsare?

Lokalerna

Återigen är syftet utgångspunkten. Om ni vill skapa sammanhållning i en grupp är det sällan bra att vara mitt i en storstad, eftersom det är lätt att gruppen splittras och går ut på olika nöjen. Då passar en kursgård på landsbygden bättre. Om budskapet är att det är tuffa tider och att tyglarna behöver stramas åt, boka en enklare lokal. Vill ni betona er miljöprofil, ta tåget till en plats som erbjuder ekologiskt.

Lokalen är viktig för hur konferensen blir. Fundera i förväg på vilka ytor och vilken utrustning ni behöver. Öppna ytor och möblering där deltagarna ser varandra och kan röra sig runt i olika grupper skapar utrymme för dialog och kreativitet, till skillnad från biosittning i ett litet rum. En stram grå lokal ger helt andra impulser än en färggrann och modern. Ska ni ha övningar som kräver mycket skrivutrymme eller behöver ni ljudanläggning, en stor skärm eller kanske mikrofoner om ni är många? Ska ni filma eller koppla upp någon på videolänk?

Informationen

En del människor gillar överraskningar, men många vill ha god information i förväg. De vill veta vad som kommer att ske, vad som förväntas av dem, vad ska de ha med sig och vilka kläder som är lämpliga. Sätt er in i deltagarnas situation och informera i god tid om det som behövs. Trygghet är ett nyckelord.

Programmet

Hur programmet ska se ut hänger helt ihop med syftet. Men det finns några enkla saker att tänka på för att det ska bli lyckat:

  • Var tydlig med era mål.
  • Våga vara öppen, både med positiv och negativ information.
  • Se till att alla deltagare känner sig viktiga, att de har en roll och kan bidra.
  • Skapa delaktighet. Varva föreläsningar med diskussioner och övningar och låt olika personer hålla i olika delar.
  • Skapa dynamik och variera tempot i programmet.
  • Planera även den ”fria” tiden med nöjesaktiviteter som bidrar till syftet, men låt det finnas lite luft i agendan.
  • Konkretisera nästa steg redan under konferensen, så ökar chansen att det blir en förändring.
  • Håll fokus på affärerna och affärsmannaskapet.
Efteråt

En bra konferens ska vara minnesvärd. Deltagarna ska minnas vad de hört, prata om konferensens innehåll (inte bara nöjesdelen) och  vara motiverade att genomföra nyheter. Prata om konferensen, följ löpande upp mål och aktiviteter och håll ämnet levande hela året!


Behöver ni hjälp?

Hör av dig om du vill ha en inspirationsföreläsning eller ett bollplank vid planeringen av er säljkonferens!