Nyhetsbrev i november

Nyhetsbrev från NovasellSå här på Black Friday skickar Novasell ett färgglatt nyhetsbrev med nätverkandet som den röda tråden. Läs det här!

En gång i månaden kommer brevet. Vill du också prenumerera? Anmäl dig i rutan till höger på hemsidan.

Trevlig helg!

Slipa på pitchen!

– Vad jobbar du med?

Det är nog en av de vanligaste frågorna vi får när vi möter en ny person. Ditt svar kan öppna dörrar för affärer, oavsett om du är på en nätverksträff eller i ett helt annat sammanhang.

– Jag är revisor på x-byrån, så jag jobbar med skatter och redovisning. Så skulle du kunna svara om du är revisor. Det svaret leder nog inte till så många nyfikna följdfrågor.

– Jag hjälper ägarledda företag att få en sund ekonomi och god lönsamhet. Så kan du också svara. Det svaret leder antagligen till ett ”hur då?”. Svaret skapar nyfikenhet.

Så vad är skillnaden? Jo, i det första exemplet utgår du från dig själv, du säger vad du har för yrkestitel. I det andra svaret utgår du från dina kunder, vilka de är och vilken nytta du gör för dem.

hissymbol-pixabayEn kort och intresseväckande presentation brukar kallas för elevator pitch eller hisspitch. Den ska vara så kort, att du hinner presentera dig för och väcka intresse hos någon du möter i en hiss. Tänk höghus, så pitchen får ta max 30-60 sekunder. Den är perfekt när du ska presentera dig inför en grupp.

Din hisspitch ska svara på de här frågorna:

  • Vem är du?
  • Vilka är dina kunder?
  • Vilken nytta gör du för dem?

Det är också bra att ha en kort-kort pitch, som i exemplet ovan, så att du har ett bra svar när någon frågar vad du jobbar med. Den svarar på de två sista frågorna med några få ord.

Fokus är alltså på dina kunder och vilken nyttan med dina produkter eller tjänster är för dem. Inte på dig själv och vad du gör.

Formulera din hisspitch och slipa på den genom att träna på alla du möter, så kommer du väcka intresse!

PS. Vad jobbar du med? Skriv gärna din kort-korta pitch som kommentar till det här inlägget, så inspirerar du andra samtidigt som du gör lite reklam för din verksamhet!

Veckans tips – presentera dig med ”elevator pitch”

Veckans tips från NovasellFörra veckans tips handlade om att nätverka. När du gör det märker du hur viktigt det är att kunna presentera dig själv och din verksamhet på ett intresseväckande och begripligt sätt. Långa beskrivningar av vad du gör är tröttande, medan en kort beskrivning av vilken nytta du tillför dina kunder är lockande.

Ibland kallas en sådan kort presentation för ”Elevator pitch”. Den svarar på

  • vem du är
  • vilka dina kunder är och
  • vilken nytta du gör för dem.

På ca 30 sekunder.

När någon frågar dig vad du jobbar med, så svarar du med pitchen. Jag lovar att du kommer att få en följdfråga (”Hur då?) och intresset är väckt. Nyttan är nyckeln.

Veckans tips är alltså – presentera dig med en ”elevator pitch”